Combo Digital Marketing Từ Cơ Bản Đến Chuyên Sâu Nền Tảng Googgle + Facebook

605,000 484,000

Digital Marketing là một mảng nhỏ hơn của Marketing, yêu cầu những kiến thức chuyên sâu hơn các chiến lược marketing căn bản và khả năng sáng tạo. Thông thường một digital marketer sẽ liên quan đến việc sử dụng các kênh digital để tạo ra leads và xây dựng brand awareness (nhận diện thương hiệu).

Các kênh digital thường gặp gồm có:

  • Website của công ty
  • Social media
  • Bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm (SEM)
  • Email marketing
  • Quảng cáo online trên các nền tảng Google, Facebook, Tiktok…
  • Blog của công ty

Bizbooks xin trân trọng đến bạn đọc Combo Digital Marketing Từ Cơ Bản Đến Chuyên Sâu Nền Tảng Googgle + Facebook