THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH VÀ CUỘC SỐNG CÙNG SHARK ROBERT HERJAVEC

168,000

Với rất nhiều những câu chuyện trong cuốn sách, bạn sẽ học được tương ứng các bài học đáng giá như: – Cách nhận định một cơ hội kinh doanh trong chớp mắt. – Kiểm soát sự hỗn loạn. – Làm ít hơn nhưng kiếm nhiều hơn. – Học hỏi từ thất bại, cách tạo lợi nhuận từ sự thay đổi. – Vì sao có một ý tưởng hay chưa bao giờ là đủ.