Thay Đổi Tư Duy – Đột Phá Thành Công

156,000

Thay đổi tư duy – đột phá thành công giải thích cách các tổ chức xây dựng thói quen xấu, xác định những lầm tưởng là “thực tiễn tốt nhất” và gợi ý các lựa chọn thay thế có thể góp phần chiến thắng trên thị trường. Nếu bạn muốn cạnh tranh khác biệt trên thị trường ngày nay và thách thức những điều mà công ty bạn muốn làm. Hãy phá bỏ ngay những điều làm bạn có cảm giác khó chịu, những việc thực sự chỉ lãng phí thời gian và thay đổi ngay để đạt được những đỉnh cao.

Thay đổi tư duy, đột phá thành công giúp đem lại những hiểu biết tuyệt vời về cách bạn cần thay đổi hành vi của tổ chức mình để đổi mới và có lợi thế cạnh tranh.